ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA WOKÓŁ JEZIOR
Płocice, Chude, Kutkówko.

– Dostępność ścieżki: całoroczna dla rodzin bez ograniczenia wiekowego.
– Orientacyjny czas przejścia: od 1 do 3 godzin (standardowo 1,5 godz.).
– Długość trasy: 4km.

– Opis trasy:

Ścieżka pieszo – rowerowa pozwalająca zaobserwować większość przedstawicieli fauny i flory (biocenozy) oraz środowiska nieożywionego (biotopu), stanowiących modelowy skład ekosystemu charakterystycznego dla północnego obszaru Borów Tucholskich.P1090330
Warto zwrócić uwagę na rzadko występujące gatunki, takie jak: rosiczka okrągłolistna, widłaki, bagno pospolite, większość mchów i porostów, orzeł bielik, czapla biała, żuraw.
Ukształtowanie terenu jest typowe dla wpływu lodowca sprzed piętnastu tysięcy lat. Właśnie tu widać jego ogromne zróżnicowanie polegające na bliskim sąsiedztwie równin, pagórków, oczek leśnych, jezior rynnowych i bardzo charakterystycznych torfowisk.
Przebieg trasy obrazuje mapka, na której oznaczono:
TrasyAPN1. Punkt startowy i krótki spacer po terenie należącym do „RANCZO Maszera” w asyście właściciela obiektu leśnika i organizatora turystyki pieszej. (roślinność torfowisk i mieszkańcy stawów borowinowych).
2. Jezioro Chude (czaple, żurawie, roślinność bagienna).
3. Jezioro Kutkówko (jak w p.2 oraz orzeł bielik).
4. Jezioro Płocice (jak w p. 2 i 3, jeleniowate oraz różnorodność ptactwa wodnego.
5. „Kąpielisko” błotne dzików, jeleniowate.
6. Lisie jamy, świetny widok na jezioro.
7. Bór suchy – charakterystyczne mchy i porosty.
Kopiuj z P1110043Kopiuj z P1110048P1080084 - KopiaP1110063 - Kopia

 

P1110072 - Kopia